دانشجویان سوری از غرفه دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه جاذبه های تحصیلی ایران در سوریه و اشنایی با توانمندی های علمی و آموزشی دانشگاه بازدید کردند. همچنین دکتر خاکسار رایزن اقتصادی سفارت ایران در غرفه دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه جاذبه های تحصیلی دانشگاه های ایران در سوریه بازدید کرد. گفتنی دانشگاه حکیم سبزواری به همراه ۹ دانشگاه برتر کشور به دعوت وزارت علوم در این نمایشگاه حضور دارد. این نمایشگاه با همکاری اتحادیه ملی دانشجویان سوریه و معاونت علمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دمشق درحال برگزاری است.