دانشجویان گروه مهندسی نفت همراه برخی از دانشجویان سایر رشته ها از جمله مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و مهندسی مکانیک از منطقه عملیاتی خانگیران که تحت مدیریت شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق می باشد، بازدید نمودند. در این بازدید که در دو گروه آقایان و خانم ها به ترتیب در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ تیرماه صورت گرفت، دانشجویان تحت سرپرستی دکتر احسان اسماعیل نژاد دانشیار گروه مهندسی نفت و مدیر پژوهشی دانشگاه ابتدا از سیستم اسکادای مستقر در منطقه و کارگاه های تعمیرات، مکانیک و تراشکاری، آزمایشگاه سیال هیدروکربنی و آزمایشگاه آب و فاضلاب، مرکز جمع آوری گاز، و کارگاه های تکمیل و تاسیسات سرچاهی و سپس از محل چاه بازدید نمودند. تاسیسات و تجهیزات تحت مدیریت شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در این منطقه وظیفه تامین گاز ۶ استان شرقی و شمالی کشور را بر عهده دارد و نقش بسیار مهمی را در تامین گاز کشور بازی می کند. عمده گاز این منطقه از نوع گاز ترش بوده و به دلیل وجود سولفور هیدورژن از نظر ملاحظات ایمنی در شرایط بسیار سختی قرار دارد. اخیراً اضافه تولید گاز منطقه در فصل تابستان، در یکی از مخازن همین منطقه ذخیره سازی شده تا امکان تامین گاز و اوج شکنی مصرف گاز در زمستان را داشته باشد.  

علاوه بر اینکه آشنایی با تجهیزات مورد استفاده در منطقه برای دانشجویان بسیار مغتنم بود، درک شرایط بسیار سخت کارکنان پرتلاش این شرکت برای دانشجویان خیلی جذاب به نظر رسید.

این بازدید با حمایت مالی بنیاد نخبگان خراسان رضوی صورت گرفت و جا دارد تا مراتب تقدیر و تشکر از این بنیاد در همین جا تقدیم گردد. از مدیر عامل محترم شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق آقای مهندس خیبری و همکاران بسیار پرتلاش و ساعی آن ها در مجموعه ی روابط عمومی، حراست، پرسنل عملیاتی و …. به ویژه آقای مهندس احمد مختاری رئیس محترم کمیته پژوهش و توسعه این شرکت به جهت فراهم آوردن امکان این بازدید کمال امتنان حاصل است.

امید است با نگاه مثبت محموعه های درگیر در یک بازدید دانشجویی، شرایط حضور دانشجویان در مناطق عملیاتی بیش از پیش فراهم شده و این گونه ارتباطات تقویت گردد.