در یک بازدید مهم، دکتر امیردائی صراف، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی، دکتر خبازی، معاون آموزشی اداره کل فنی حرفه‌ای خراسان رضوی، و دکتر مهراندیش، رئیس فنی حرفه‌ای سبزوار، به همراه معاونت پژوهشی و ریاست پردیس دانشگاه حکیم سبزواری، دفاتر کاری شرکت‌های مرکز رشد را بازدید کردند.

در طول این بازدید، دکتر صراف با توانایی شرکت‌ها برای همکاری با مرکز فنی حرفه‌ای در حوزه آموزش آشنا شدند و قول‌های مساعدی در خصوص شروع فعالیت شرکت‌ها با عنوان “آموزش‌های آزاد” در مرکز فنی حرفه‌ای سبزوار دریافت کردند. در عوض، شرکت‌ها قادر خواهند بود از قابلیت‌های مرکز فنی حرفه‌ای بهره‌برداری کنند و با آن‌ها همکاری نمایند.

این بازدید نشان از تمایل و تمهیدات مناسب مقامات آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشگاه حکیم سبزواری برای توسعه همکاری و ارتقای سطح آموزش در این منطقه دارد.

تمامی این تلاش‌ها به منظور افزایش کیفیت آموزش و ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه فناوری و حرفه‌ای است که باعث پیشرفت و توسعه منطقه خواهد شد.