دکتر سید جمال الدین حسینی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی و جمعی از مسئولین شهرستان و دانشگاه از پروژه های در حال ساخت دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کردند.