آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور جمعه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ با حضور ۱۵۰۰ متقاضی زن و مرد همزمان با ۵۷ حوزه آزمون در کل کشور، در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

این آزمون مورد بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار، رئیس دانشگاه و جمعی از مسئولان دانشگاه قرار گرفت.