در پی رایزنی های صورت گرفته، آقای ابراهیمی دوست، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سبزوار به همراه آقای مهندس سعادتمند از مدرسان دانشکده، بازدیدی از مجموعه امکانات دفتر فنی و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری داشتند. در حین این بازدید مذاکرات و رایزنی اولیه جهت عقد تفاهم نامه ای برای انجام پروژه های پژوهشی، مطالعاتی و مرمتی فی مابین انجام شد. آقای ابراهیمی دوست، ضمن ابراز خرسندی از ایجاد فضای تعاملی هرچه بیشتر بین میراث فرهنگی و دانشگاه ابراز علاقه و امیدواری خود را در جهت گسترش همکاری های فی مابین بیان داشتند.

همچنین،  دکتر شهاب عباس زاده رئیس دانشکده معماری – شهرسازی نیز درباره این مهم افزود؛ هدف دانشکده ایجاد تعامل و همکاری با تمامی سازمان ها، ارگان ها و نهاد های سبزوار بزرگ در جهت کمک به رفع چالش های حوزه معماری، شهری، مرمتی و حوزه های مرتبط بوده و در این مهم از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد. وی همچنین با تقدیر از نگاه مثبت و سازنده رئیس میراث فرهنگی سبزوار، ابراز امیدواری کرد تا با عقد تفاهم نامه ای عملیاتی و کاربردی هرچه سریعتر زمینه بسط و گسترش فعالیت ها دو جانبه و استفاده از پتانسیل غنی دانشکده در این زمینه فراهم گردد.

در این دیدار دکتر وحید صدرام مدیر دفتر فنی دانشکده اظهار داشت: اراده بر این است تا دفتر فنی دانشکده با پتانسیل های بسیار خوب نرم افزاری و سخت افزاری موجود در ذیل دانشکده ماموریت گرای معماری – شهرسازی بتواند از یک طرف به عنوان بازو و مشاور علمی و عملیاتی، تا حدودی مشکلات و دغدغه های تخصصی موجود در سطح منطقه را برطرف نموده و از سمت دیگر برای دانشگاه ایجاد درآمدزایی در بخش درآمد های اختصاصی نماید.