به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی، دکتر مولوی رئیس دانشگاه به همراه دکتر تسنیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی  با حضور در کتابخانه مرکزی ضمن تبریک هفته کتاب خوانی و روز کتابدار از زحمات پرسنل این حوزه تقدیر و تشکر بعمل آوردند.