رئیس دانشگاه  با همراهی معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر حراست، مدیر فناوری اطلاعات، مدیر دانشجویی و جمعی از مدیران و مسئولین حوزه مدیریت دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها از مجتمع خوابگاهی اندیشه بازدید کرد.

 در این دیدارها که در فضایی صمیمانه برگزار شد، پسران دانشجو مطالب و نقطه نظرات خود را با رئیس دانشگاه و سایر مسولان در میان گذاشتند.