دکتر مولوی به همراه تعدادی از معاونین و مسولان دانشگاه از سراهای دانشجویی بازدید کردند.


به مناسبت هفته سراهای دانشجویی (۲۵-۱۹ اردیبهشت)  دکتر مولوی ریاست دانشگاه به همراه تعدادی از معاونین و مسولان حوزه های مختلف، از سراهای دانشجویی بازدید و با دانشجویان دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار که در فضایی گرم و صمیمانه برگزار شد دانشجویان مطالب و نقطه نظرات خود را با ریاست دانشگاه و سایر مسولان در میان گذاشتند.