دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه با همراهی مسئول دفتر نهاد مقام رهبری و برخی از مسئولان دانشگاه باحضور در دانشکده ها و کلاس های درس از روند آموزش های حضوری در دانشگاه بازدید کرد. در این بازدید رئیس دانشگاه، با تعدادی از دانشجویان و استادان پیرامون مسائل آموزشی گفت و گو و  از نزدیک جریان روند آموزش‌های حضوری در دانشگاه را بررسی کرد.