رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد سبزوار از مرکز رشد واحدهای فناور و دستاوردهای شرکت های مستقر بازدید کردند.

در نشستی که در پایان این بازدید که با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد، دو طرف در خصوص همکاری و تعاملات ممکن و استفاده از تجربیات مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری به  بحث و تبادل نظر پرداختند.

photo_2017-01-04_08-02-33 photo_2017-01-04_08-02-40