دکتر زنگنه اسدی سرپرست دانشگاه به همراه رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی و رئیس دانشکده جغرافیا ظهر یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه ضمن حضور در محل دانشکده جغرافیا و علوم محیطی از کلاس‌های درس این دانشکده بازدید کرد و با اهدای گل حضور دانشجویان و استادان بعد از حدود دو سال  آموزش مجازی به دانشگاه را تبریک گفت.