در پی رایزنی های صورت گرفته، مهندس حسین آبادی شهردار داروزن بازدیدی از مجموعه امکانات دفتر فنی و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری داشتند. در حین این بازدید مذاکرات و رایزنی اولیه جهت عقد قرارداد پروژه های پژوهشی و مطالعاتی بین شهرداری و دفتر فنی دانشکده معماری  شهرسازی انجام شد.

 دکتر شهاب عباس زاده سرپرست دانشکده معماری – شهرسازی درباره این مهم افزود؛ اخیرا دفتر فنی دانشکده در حال راه اندازی مجدد می باشد تا با پتانسیل های بسیار خوب نرم افزاری و سخت افزاری موجود در ذیل دانشکده ماموریت گرای معماری – شهرسازی بتواند از یک طرف به عنوان بازو و مشاور علمی تا حدودی مشکلات و دغدغه های تخصصی موجود در سطح منطقه را برطرف نموده و از سمت دیگر برای دانشگاه ایجاد درآمدزایی در بخش درآمد های اختصاصی نماید. وی ضمن تشکر از معاونت محترم پژوهشی افزود با قول های مساعد و حمایتی که ان شا…  دکتر حاجی آبادی و مجموعه ایشان خواهند داشت،. دانشکده و دفتر فنی بیش از پیش در راستای اعتلای نام دانشگاه به عنوان یک بازیگر اثر گذار و تصمیم ساز منطقه ای – ملی و در چشم انداز دانشکده بین المللی، ان شا… بتواند نقش آفرینی نماید.