مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کرد.


در تاریخ ۱۸ بهمن ماه دکتر مرتضی نظری مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به همراه دکتر سعادتی مشاور ایشان، از شرکتهای فناور مستقر در مرکز رشد بازدید نمودند.
در این بازدید جناب آقای دکتر نظری ضمن بازدید از شرکتهای دانش بنیان ، خلاق و فناور با توانمندی‌ها و محصولات هر شرکت از نزدیک آشنا شدند.