مدیر حوزه علمیه دانشگاهیان کشور به همراه تنی چند از معاونان خود از دانشگاه حکیم سبزواری بازدید خواهد کرد.
بر اساس  گزارش روابط عمومی به نقل از کارشناس حوزه علوم اسلامی دانشگاه این بازدید در راستای تبیین رسالت ها و ماموریت حوزه ی علوم اسلامی دانشگاهیان و ایجاد ارتباط سازنده با مجموعه های دانشگاه در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار می شود.
گفتنی است حجت الاسلام حزیرآوی، مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان و هیت همراه  در این سفر یک روزه  جلسات و نشست های متعدد و فشرده ای با اشخاص و مجموعه های تاثیرگزار در دانشگاه برگزار خواهند کرد.