دکتر قاسم عموعابدینی مدیر کل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست های فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان ستاد علم و فناوری و دکتر علیرضا نبی عضو مشاوران ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام  و کارآفرین، در تاریخ ۹ اسفند بازدیدی از واحدهای فناور مرکز رشد سبزواری به عمل آوردند. در این بازدید راههای ارتباطی و واسطه هایی جهت ارتباط با کشورهای خلیج فارس و معرفی محصولات به این کشورها در اختیار فناوران قرار گرفت.