مهندس محسن شریفی مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ظهر امروز با ‌همراهی دکتر روشنفکر مدیر طرح های عمرانی و توسعه پایدار دانشگاه حکیم سبزواری از پروژه‌های در حال احداث این دانشگاه بازدید کرد.