بازدید معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان به همراه هیأت رئیسه دانشگاه از از مجموعه های خوابگاهی و نحوه پذیرش دانشجویان نو ورود در خوابگاه ها و سلف غذاخوری دانشجویی دانشگاه در آستانه سال تحصیلی جدید