دکتر محبی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی به همراه آقای دکتر امینی مدیر بودجه پارک خراسان از پردیس علم و فناوری بازدید کردند.

این بازدید با هدف اطلاع از روند توسعه زیرساخت و بررسی راهکارهای تامین بودجه از منابع خارج از دانشگاه و با حضور برخی از معاونین و مدیران دانشگاه انجام پذیرفت .
در انتها جناب آقای دکتر امینی از شرکتهای فناور و دانش بنیان مرکز رشد بازدید نمودند و به ابهامات و سوالات شرکتها در زمینه چگونگی استفاده از تسهیلات اشتغالزایی پاسخ دادند.