دکتر محبی و دکتر عنابستانی نمایندگان مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با همراهی رئیس و هیات رئیسه دانشگاه، شب گذشته با حضور در مجموعه خوابگاه های دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری، در نشستی صمیمانه پای صحبت دانشجویان ساکن خوابگاه ها نشستند.