حجت الاسلام ایمانی خواه مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه، دکتر شادنیا معاون فرهنگی، دانشجویی و اجتماعی و جمعی از مدیران و مسئولین دانشگاه ضمن بازدید از خوابگاه اندیشه در سالن اجتماعات این خوابگاه در نشست صمیمی با دانشجویان گفتگو و پای صحبت آن ها نشستند.

در حاشیه این بازدید با هدف ارتقای سطح خدمات رفاهی دانشجویی، خوابگاه های دانشگاه با ۱۰ دستگاه لباسشویی هوشمند تولید شده در شرکت دانش بنیان مرکز رشد تجهیز شد.