بازدید کارگروه تامین و مدیریت بهینه مصرف آب دانشگاه حکیم سبزواری از طرح آبخوان داری حوزه بفره

کارگروه تامین و مدیریت بهینه مصرف آب دانشگاه حکیم سبزواری از طرح آبخوان داری حوزه بفره با هدف شناخت و آشنایی با  مزیت ها و فعالیت های صورت گرفته در این طرح در  راستای کنترل آب های سطحی و  اصلاح افت آب های زیر زمینی  بازدید کردند.
رضا راستی رئیس اداره خدمات دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی ضمن تشریح اهداف این بازدید گفت: با توجه به بحران خشک سالی و قرار گرفتن شهرستان سبزوار در منطقه خشک و گرم و کمبود میزان بارندگی های سالانه  و رشد ساخت و ساز و افزایش مساحت زیر کشت و همچنین افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه خطر کم آبی  دانشگاه را تهدید می کند.
وی افزود: با توجه به احساس این خطر توسط مدیران دانشگاه کارگروهی در جهت مدیریت بهینه و تامین آب در دانشگاه حکیم به ریاست دکتر عسکری معاون مالی اداری دانشگاه ایجاد شد.
مهندس راستی ادامه داد: این کارگروه طی نشست های متعدد روشهای مختلفی را جهت تامین و مدیریت و مصرف بهینه آب در دانشگاه ارائه داده است.
وی ادامه داد: از جمله این روشها، ایجاد حوضچه های مصنوعی جهت مهار آب های سطحی، استفاده از روش بندساز و حفر چاه های جذبی جهت تقویت منابع آب های زیرزمینی را می توان نام برد.
رئیس اداره خدمات دانشگاه تصریح کرد:در همین راستا امروز این کارگروه طی بازدیدی از حوزه بفره مزیت ها و ویژگی های این طرح موفق را  در راستای جلوگیری از وقوع سیلاب، کنترل آب های سطحی و اصلاح افت آب های زیرزمینی و تامین آب منطقه بررسی کردند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این طرح مزیت های بسیاری دارد و از نقطه نظر اقتصادی سیار به صرفه است امیدواریم با بررسی های صورت گرفته بتوانیم شاهد اجرای این طرح جهت تامین آب دانشگاه  در آینده نزدیک باشیم.