طی امضای قراداد پژوهشی بین موزه ملی علوم و فناوری و دانشگاه حکیم سبزواری ” مطالعه و پژوهش سیر مقایسه ای آسباد بومی و غیربومی با رویکرد پیوند سرزمینی” به دانشگاه حکیم سبزوای واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه طی این قراداد انجام مطالعه و پژوهش در مورد بادگیر و آسباد؛ شامل تاریخچه، سیرتحول زمانی و جغرافیایی، بررسی نمونه های اولیه تاریخی به صورت سه بعدی و تهیه نقشه های معماری شامل مدارک و نقشه های نما و تحلیل سازه ای و معماری به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار شده است.

گفتنی است مبلغ این قرارداد سه ماهه ۸۰ میلیون ریال می باشد.

گفتنی است آسبادها، قدیمی‌ترین آسیای بادی عمودمحور در جهان هستند که در قسمت شرق ایران ساخته شده‌اند. آسبادها در گذشته رکن اصلی دوام و پایداری معیشت نیاکان شرق ایران بوده‌اند و همچنین نمونه بارزی از معماری سنتی ایران با رویکردی پایدار، استفاده از مصالح بوم آورد و انرژی پاک باد، به‌شمار می‌آیند.