رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: موافقت نامه “تخصیص و اعطای وجوه حمایتی بابت انجام طرح های فناورانه” فی مابین دانشگاه حکیم سبزواری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد.

دکتر علی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: در قالب این موافقت نامه مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در راستای حمایت از فعالیت های “مرکز نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری” توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این دانشگاه  اختصاص خواهد یافت.

وی اظهار داشت: این اعتبار طی سه مرحله پس از انعقاد موافقت نامه و در طی زمان انجام طرح تخصیص و پرداخت می گردد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: مدت زمان این موافقت نامه یکساله است و تمدید آن با توافق و انعقاد متمم امکان پذیر خواهد بود.

گفتنی است در دی ماه ۹۷ نیز  موافقت نامه “تخصیص و اعطای وجوه حمایتی بابت انجام طرح های فناورانه” با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال در راستای حمایت از برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور فی مابین دانشگاه حکیم سبزواری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد.