مدیر توسعه و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری از ایجاد یک رشته جدید دکتری، سه رشته جدید کارشناسی ارشد و یک رشته کارشناسی در اين دانشگاه خبرداد.

 دکتر بهنام مهدوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: با موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی مجوز راه اندازی رشته دکتری نانوشیمی در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد.

 مدیر توسعه و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: همچنین این شورا با راه اندازی ۳ رشته جدید کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش مخازن، فیزیک گرایش لیزر و اپتیک و فیتو شیمی در دانشگاه حکیم سبزواری موافقت کرد.

دکتر مهدوی اظهار داشت: در مقطع کارشناسی نیز رشته زیست فناوری. به جمع رشته های دانشگاه افزود شد.

مدیر توسعه و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه با اعلام اینکه پذیرش دانشجو از مهرماه ۱۴۰۳ در این رشته ها انجام می شود، گفت: راه اندازی رشته های جدید در راستای برنامه راهبردی دانشگاه و منطبق با توسعه کیفی با  توسعه کمی دانشگاه حکیم سبزواری است.