رئیس دانشکده جفرافیا و علوم محیطی  دانشگاه حکیم سبزورای از برگزاری مراسم دفاع نخستین دانشجوی دوره دکتری این دانشکده خبر داد.

دکتر علیرضا حمیدیان در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، گفت: در سومین دهه از  تاسیس رشته جغرافیا در دانشگاه حکیم سبزواری، جواد جمال آبادی  اولین فارغ التحصیل مقطع دکتری در تاریخ دانشکده جغرافیا ۷مهرماه از پایان نامه خود با عنوان “عوامل موثر بر توسعه مخروطه افکنه های ارتفاعات دامنه های شمالی و جنوبی ارتفاعات جغتای با تاکید بر پتانسیل محیطی آن” دفاع  خواهد کرد.

رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه با اشاره به اینکه استاد راهنمای این دانش آموخته دکتر زنگنه اسدی  و استاد مشاور ایشان دکتر امیر احمدی می باشند،یادآور شد: این دفاع ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۷ مهرماه در تالار استاد شریعتی و  با حضور مسئولین دانشگاه و جمعی از استادان، مدیران گروه ها و دانشجویان مختلف برگزار می شود.