همزمان با هفته دولت:

آیین افتتاحیه
“نگارستان آفرین”
مرکز آفرینش فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری
و نمایشگاه دستاوردهای
“تدبیرهای امیدبخش”

زمان: دوشنبه شش عصر ۷ شهریور ۹۶
مکان: ۲۴ متری انقلاب (حدفاصل میادین صاحب الزمان و طبس)