جلد دوم کتاب راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست توسط دکتر قاسم ذوالفقاری عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد.

دکتر ذوالفقاری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام  این خبر گفت: این جلد توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به صورت چاپ افست (زینک) در تیراژ ۵۰۰ نسخه و ۲۸۶ صفحه منتشر شده است.

وی ادامه داد: جلد اول کتاب راهنمای کاربردی مدیریت ایمنی، سلامت، و محیط زیست در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات وزین جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسید و اکنون جلد دوم این کتاب فرا روی مخاطبین قرار می گیرد. جلد اول در ۲۱ فصل با محتوای اصول HSE، قوانین HSE، حوادث در محیط کار، سلامت در محیط کار، مدیریت و سازماندهی HSE، سرپرستان HSE، حفاظت محیط زیست، الگوهای HSE، شناسایی، اثرات زیان آور، و سنجش خطرات مواد شیمیایی، نمونه برداری آلاینده های محیط کار، آلودگی صوتی، آلودگی نوری، استرس های حرارتی و سرما، مسائل زیست محیطی و شغلی پرتوها، مهندسی فاکتورهای انسانی، و ارزیابی ریسک کیفی، نیمه کمی، و کمی در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: در طی سال های گذشته طی گفتگو با دانشجویان و کارشناسان صنعت ضرورت تدوین یک مجموعه چند جلدی از مباحث HSE احساس می شد و این استقبال، نویسنده را بر آن داشت تا از ابتدا در اندیشه تالیف جلد دوم بوده و اکنون این جلد با ۹ فصل در اختیار مخاطبان عزیز قرار می گیرد.

دکتر ذوالفقاری ادامه داد: جلد دوم شامل مباحثی از قبیل کنترل آلودگی هوا، کنترل آلودگی آب، کنترل آلودگی خاک، ارزیابی اثرات توسعه، مدل های ارزیابی سریع کیفیت محیط زیست، تجهیزات حفاظت فردی، مدیریت حریق، کنترل بیماری های اپیدمیک در محیط کار، و اصول سازماندهی محیط کار می شود. همان طور که مشاهده می شود هر فصل برای دانشجویان یک درس ۲ واحدی به شمار می رود. از طرف دیگر محتوای هر فصل مانند جلد اول از ویژگی اختصار و کاربردی بودن برخوردار است که کارشناسان و مدیران صنعت می توانند آن را به عنوان یک راهنمای کاربردی و نه کتابی با مطالب تئوری، همیشه در دسترس خود داشته باشند.

فهرست، پیشگفتار و تصاویر-جلد دوم