مدیر عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری از تامین اعتبار و آغاز تکمیل پروژه عمرانی آمفی‌تئاتر ۱۰۰۰ نفره مجتمع همایش بین المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از بزرگترین آمفی تاتر استان خراسان رضوی پس از شش سال وقفه خبر داد.

دکتر رضا روشنفکر در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های نیمه تمام و مهم دانشگاه و شهر سبزوار پروژه نیمه تمام آمفی‌تئاتر هزار نفره دانشگاه حکیم سبزواری بود که خوشبختانه با پیگیری های جدی رئیس و مسئولین دانشگاه و نمایندگان مردم سبزوار درمجلس و مسئولین شهرستان در طی دو سال اخیر، اعتبار تکمیل این پروژه از مصوبات سفر ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۱ تامین و فرایند تکمیل عمرانی آن آغاز شد.

وی افزود: فاز نخست این پروژه که شامل تکمیل عمرانی ساختمان آمفی‌تئاتر با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال است هفته گذشته با برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار آغاز گردید.

مدیر عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: فاز دوم و پایانی این پروژه نیز شامل تکمیل تجهیزات صوت و تصویر و نصب صندلی های سالن خواهد بود که اعتبار پیش بینی شده برای فاز دوم و نهایی نیز ۳۰۰ میلیار ریال است و این فاز پس از پایان فاز نخست با برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار انجام خواهد شد.

دکتر روشنفکر خاطرنشان کرد: امیدواریم با تسریع صورت گرفته در امور بتوانیم شاهد افتتاح این پروژه در ماه های ابتدایی ۱۴۰۳ باشیم.