معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری گفت: اعتبارنامه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی از سوی وزارت بهداشت به این دانشگاه اختصاص داده شد و این واحد دانشگاهی موفق به کسب کد اختصاصی اخلاق شده است.

 دکتر احمد فرزانه کرد با اشاره یه اینکه  اعتبار این گواهی نامه ۳ سال است، ادامه داد: کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی بر پژوهش‌های حوزه زیست پزشکی نظارت داشته و با بررسی الزامات اخلاقی در طرح‌ها و پایان نامه‌های تحقیقاتی برای آن‌ها “مصوبه اخلاقی” صادر می‌کند. این نظارت و بررسی در فرایند انجام پژوهش نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین زیربنا‌های پژوهش در همه نظام‌های علمی استاندارد، رعایت اصول و قواعد اخلاق در پژوهش است.

دکتر فرزانه  بیان کرد: باتوجه به اینکه رعایت این استاندارد‌ها شامل تمامی مراحل انجام یک تحقیق از طراحی، اجرا و انتشار نتایج است و اعتبار علمی و حیثیت موسسات علمی و تحقیقاتی وابسته به رعایت این هنجار‌های اخلاقی است از همین رو در همه کشورها، موسسات علمی تلاش می‌کنند تا میزان تخلفات پژوهشی را در محدوده تحت نظارت خود به حداقل رسانده و از این طریق از اعتبار علمی خویش محافظت کنند.