دوره آموزشی طرح ضیافت اندیشه ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با موضوع «جریان شناسی سیاسی انقلاب اسلامی» با تدریس دکتر امین کوشکی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

در این دوره۱۱ ساعته که چهارشنبه و پنجشنبه ۳۰ و ۳۱ خردادماه برگزار شد، ۲۵ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور حضور داشتند.