با حضورمدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نمایشگاه دستاوردهای علمی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان بازتاب افتتاح شد
🔹مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاحیه این نمایشگاه گفت : دانشگاه حکیم سبزواری با با توجه به پتانسیل های بالا و همدلی نیروهای فرهنگی در فعالیتهای فرهنگی جزء دانشگاهها پیشرو کشور است .
🔹به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکترفضل الله ایرجی کجوری، افزود: دانشجویان دانشگاه حکیم با وجود نداشتن رشته های تخصصی هنری از هوش و ذوق بالایی در هنر برخوردار هستند
🔹وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاههای دانشجویی زمینه بروز خلاقیت و شکوفایی استعدادهای دانشجویان را در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری فراهم می کند.
🔹مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اعتماد به توانمندی دانشجویان زمینه رشد دانشجویان رادر تمامی عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و دینی فراهم می کند.
🔹دکترایرجی کجوری گفت: دانشگاه حکیم می تواند برای تدوام فرهنگ ادبی و هنری،با برگزاری جشنواره هایی همانند ادبیات داستانی و با ابهره گیری تجربیات و خلاقیت دانشجویان ،به رشد و تثبیت این فرهنگ غنی اسلامی ایرانی گام های موثری بردارد.
🔹گفتنی است در این نمایشگاه دستاوردها، افتخارات و کسب مقام های دانشجویان دانشگاه حکیم در سالهای ۹۲ تا ۹۵ با استفاد از طراحی و نصب روی پنجره های سنتی که نماد آسمان هست به تصویر کشیده شده است.