در نخستین نشست اعضای کمیته های برنامه ریزی شهرستان و دانشکده های دانشگاه حکیم سبزواری “دفتر همکاری های علمی دانشگاه و جامعه در دانشگاه حکیم سبزواری” توسط مهندس برادران، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار افتتاح شد.

[foogallery id=”3601208″]