مدیر گروه  فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری گفت: محمد فدوی مزینانی با دفاع از رساله پایان نامه خود به عنوان  نخستین دانشجوی مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تورین ایتالیا فارغ التحصیل می شود.
دکتر جواد باعدی افزود: مزینانی، اولین دانشجوی دکتری مشترک این دانشگاه و دانشگاه تورین ایتالیا است، که پس از انعقاد تفاهم نامه دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه تورین ایتالیا به این دانشگاه اعزام شده است.
وی ادامه داد: این دانشجو به مدت یکسال (از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷) در دانشگاه تورین ایتالیا بر روی پروژه پایان نامه دکترای خود در رشته ی  فیزیک هسته ای  تحقیق و پژوهش کرد.
دکتر باعدی با اشاره به اینکه موضوع پایان نامه این دانشجو” توسعه ابزارهای نو آورانه در درمان سرطان با ذرات پر انرژی” است، اظهار داشت: در این پایان نامه  بر روی ساخت یک شمارنده ذره برای شمارش ذرات در نرخ گیگا هرتز جهت افزایش دقت سیستم تحویل دوز در درمان سرطان با ذرات باردار بوده وپردازش سیگنالهای خروجی سنسور UFSD (که به عنوان شمارنده انتخاب و آزمایش شده است ) تحقیق و پژوهش شده است.
مدیر گروه فیزیک دانشگاه با اشاره به اینکه استادان راهنمای این دانش آموخته، پروفسور چیریو( Roberto Cirio) از دانشگاه تورین ایتالیا و دکترعلی اصغر مولوی از دانشگاه حکیم سبزواری می باشد، یادآور شد: همچنین  پروفسورAmedeo Staiano به عنوان داور در این جلسه دفاع حضور خواهند داشت.
دکتر باعدی با اشاره به برگزاری جلسه دفاع در روز چهارشنبه ۵ مهرماه ادامه داد: پس از برگزاری جلسه دفاع، دو سخنرانی علمی توسط اساتید ایتالیایی در دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری برگزار خواهد شد.