افتتاحیه هیات ورزش های دانشگاه های شهرستان سبزوار با حضور دکتر خواجوی دبیر کل فدراسیون ورزش های دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران، دکتر علی دوست مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و دکتر خادم لو دبیر ورزش دانشگاه های منطقه ۹ کشور و مسئولین تربیت بدنی دانشگاه های شهرستان به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.