با حضور مجازی اساتید دانشگاه آدلاید استرالیا و مرکز پزشکی یواس سی لس آنجلس، دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری از رساله دکتری خود در ۲۶ آبان ۹۹ دفاع کرد.

موضوع پایان نامه خانم اعظم افضلی ” کاربری تصویرگر پرتال الکترونیکی برای ارزیابی کنترل کیفیت موقعیت تخت درمان در پرتودرمانی” بود ، و در این پایان نامه روی عدم قطعیت های تنظیم موقعیت تخت درمان بیماران که توسط شتاب دهنده خطی پزشکی تحت پرتودرمانی قرار می گیرند تحقیق و پژوهش شده است. حاصل این پژوهش، ارائه روشی دقیق و سریع مبتنی بر نرم افزار برای ارزیابی خطاهای تخت درمان است که به ویژه در پرتودرمانی با تکنیک های درمانی پیشرفته حائز اهمیت است.

استادان راهنمای این دانش آموخته،  دکتر علی اصغر مولوی از دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر محمد محمدی از دانشگاه آدلاید استرالیا می باشند. همچنین دکتر سارا محمدی از مرکز پزشکی یو اس سی لس آنجلس کالیفرنیا و دکتر مهدی قربانی از دانشگاه شهید بهشتی تهران اساتید داور خارجی تز ،و دکتر بهنام آزادگان و دکتر حمیدرضا باغانی از دانشگاه حکیم سبزواری  اساتید داور داخلی بودند.

اندازه گیری های عملی پایان نامه با همکاری مرکز تخصصی پرتودرمانی و آنکولوژی رضا در مشهد به مشاوره مهندس سارا عبداللهی انجام شد.

لازم به یادآوری است نتایج حاصل از این پژوهش در نشریه

Radiological Physics and Technology

با عنوان

 Performance of a linear accelerator couch positioning quality control task using an electronic portal imaging device

منتشر شده است.