همزمان با دومین روز هفته دولت با حضور مجازی دکتر رحیمی شعرباف، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، مهندس علوی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار و جمعی از مسئولین شهری و دانشگاه موزه علوم و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری با مشارکت بخش خصوصی افتتاح شد.

رییس دانشگاه حکیم سبزواری در آیین بهره برداری از این طرح گفت: موزه های علم و فناوری یکی از آزمایشگاهای بزرگ  تحقیقاتی  در حوزه علوم انسانی و تاریخ علم به شمار می رود.

دکتر علی اصغر مولوی با بیان اینکه میراث فرهنگی هویت و شناسنامه یک ملت است، افزود: موزه علم و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری یک مرکز تحقیقاتی بزرگ  است که با همکاری بخش خصوصی و خانواده محترم میرمعزی این مجموعه و گنجینه اصیل اکنون در معرض دید همگان قرار گرفته است.

دکتر مولوی افزود:  در این موزه پنج هزار سند و اشیای تاریخی به نمایش گذاشته شده است که شامل یک هزار نسخه خطی منحصر به فرد  و  اسناد مکتوب و چهار هزار قطعه اثر تاریخی  است و تلاش می شود در آینده موزه قرآن ونسخ خطی نیر به نماش گذاشته شود.

رییس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه بخش بزرگی از فرهنگ و تمدن بزرگ ایران اسلامی مرهون خراسان است، افزود: یکی از راهای شکوفایی اقتصاد کشور  توجه به میراث فرهنگی است .

فرماندار ویژه سبزوار نیز در آیین بهره برداری از موزه علوم و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان باید از ظرفیت دانشگاه بهره کافی حاصل شود. 

 مهندس سیدمجتبی علوی‌مقدم افزود: تعدد دانشگاه ها در مجموعه شهرستان سبزوار افتخاری محسوب می شود  که باید از این پتانسیل بهره کامل  و فراوانی  نصیب شهرستلن شود.

وی تصریح کرد: استفاده از علم،  دانش و فناوری نو و جدید در کنار تجارب سنتی جز موضوعات اساسی  است و دانشگاه می تواند به عنوان منبع علمی در همه موضوعات مورد توجه قرار بگیرد.

فرماندار ویژه سبزوار با اشاره به پیوند دانشگاه و دستگاههای اداری شهرستان سبزوار گفت:  نهادهای اجرایی با طرح  موضوعات اساسی شهرستان از فرصت مطالعات ویژه دانشگاهی استفاده نمایند .

مهندس علوی مقدم  افزود: در نخستین اقدام بهره گیری از ظرفیت علمی و  پژوهشی دانشگاه اولین  پژوهش آسیب شناسی مصوبات شورای شهر سبروار با دقت  آغاز شده است که به یقین این اقدام  به عنوان  پژوهش نمونه سال مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: انتظار می رود  دستگاهای اجرایی موضوعات مربوط به شهرستان  و دستگاه خود  را اولویت بندی نموده و از طریق دانشگاههای شهرستان  و بستر علم و پژوهش اعضای هیات علمی در راستای توسعه منطقه گام های اساسی بردارند.

فرماندار ویژه سبزوار در ادامه با تقدیر از خانواده میرمعزی جهت جمع آوری این مجموعه ارزشمند، گفت: موزه علوم و فناوری اقدامی ارزشمند در راستای جمع آوری آثار و میراث ارزشمند شهرستان است که با حمایت مسئوولان دانشگاه حکیم راه اندازی شده است.