با حضور مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، دفتر امور کنسولی دانشجویان خارجی دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد

 دفتر امور کنسولی دانشجویان خارجی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صبح امروز و با حضور دکتر علیزاده مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، دکتر علایی معاون امور کنسولی وزارت، معاون فرماندار ویژه سبزوار، رییس دانشگاه و مسولین شهری و دانشگاهی دفتر امور کنسولی دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد.

 لازم به یادآوری است دانشگاه حکیم سبزواری جز نخستین دانشگاه های غیر مرکز استان است که مجوز راه اندازی دفتر امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی را از وزارت علوم دریافت کرده است.

 

Source: خبر