پنجاه و چهارمین نشست مذیران  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۹ کشور با حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روزهای ۶ و ۷ بهمن ماه به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری در گفت و گو با روابط  عمومی دانشگاه گفت:  با رایزنی های که با وزارت علوم به عمل آمد، دکتر فضل الله ایرجی کجوری  مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به عنوان مهمان ویژه این نشست حضور خواهد داشت.
محمد ابراهیم رحیم زاده ادامه داد: در این نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۹ کشور که شامل دانشگاه های چهار استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان است، حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه  افتتاحیه این نشست صبح روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه خواهد بود، یادآور شد: برگزاری دو نشست تخصصی با عناوین، روش های بودجه ریزی و مدیریت هزینه کرد و تبادل نظر پیرامون آسیب های اجتماعی در فضاهای دانشجویی و دو کارگاه آموزشی از جمله برنامه های این نشست دو روزه می باشد.

Screenshot001