دومین نشست تخصصی همکاری حوزه و دانشگاه با موضوع وقف و محیط زیست با حضور مسئولین حوزه و دانشگاه و ادارات اوقاف و امورخیریه و حفاظت محیط زیست شهرستان سبزوار  در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

در این جلسه پس از طرح مباحثی در اهمیت و ضرورت ترویج سنت حسنه وقف در امور حفاظت از محیط زیست مقرر شد کارگروه تخصصی در زمینه هدایت موقوفات به موضوعات محیط زیستی عام المنفعه نظیر احیای آبخوان ها و حفاظت و توسعه تاغزارهای پیرامون شهر و حفاظت از حیات وحش با حضور نمایندگان دانشگاه، حوزه، ادارات اوقاف و امورخیریه، تبلیغات اسلامی، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و شهرداری سبزوار تشکیل و ضمن احصای ریز موضوعات محیط زیستی وقف شهرستان برای تبلیغ و ترویج آن در بین عموم مردم و واقفین برنامه ریزی لازم انجام دهند.

همچنین مقرر گردید هماهنگی لازم برای بازدید میدانی اعضای جلسه و کارگروه و واقفان از عرصه های زیست محیطی نیازمند حمایت در سطح شهرستان از سوی ادارات مربوط صورت گیرد.