مدیر امور بین الملل و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزوای با اشاره به سفر هیاتی علمی از دانشگاه سوربن پاریس به دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در این دیدار تفاهم نامه همکاری های علمی- پژوهشی بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه سوربن( پاریس ۱۳)  امضا خواهد شد.
دکتر حسن دلبری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه اظهار کرد: هیاتی عالی رتبه از مسولان دانشگاه سوربن فرانسه ( پاریس ۱۳) طی هفته آینده سفری به دانشگاه حکیم سبزواری جهت رایزنی علمی و افزایش سطح تعاملات پژوهشی خواهند داشت.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی- آموزشی دوجانبه در این دیدار گفت: در این تفاهم نامه مباحثی همچون تبادل استاد و دانشجو، تحقیقات مشترک و همکاری های این دو دانشگاه ها با یکدیگر پیش بینی شده است.
مدیر امور بین الملل و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزوای ادامه داد: این نخستین سفر یک هیات عالی رتبه علمی از دانشگاهی معتبر اروپایی به سبزوار جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی است و امیدواریم این مهم بستر ساز همکاری های گسترده  دو  دانشگاه در زمینه های علمی و فناوری باشد.
دکتر دلبری در ادامه با اشاره به نگاه ویژه دانشگاه حکیم سبزواری به افزایش سطح مراودات و همکاری های علمی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی برتر دنیا یادآور شد: در راستای ارتقای سطح دیپلماسی علمی دانشگاه، سال گذشته نیز تفاهم نامه همکاری، با دانشگاه تورین ایتالیا ولیون فرانسه منعقد شد .