پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو با حضور پژوهشگران، صنعتگران و متخصصان داخلی و خارجی با مدیریت اجرایی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو  در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این کنفرانس با حضور متخصصان و شرکت های صنعتی داخلی و خارجی از کشورهای مختلف ازجمله آلمان، اتریش و دانمارک روزهای ۱۹ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۸ در سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

دکتر حمیدرضا اویسی با اشاره به برگزاری موفق چهار دوره از این کنفرانس با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری، شرکت سیمان سبزوار و ماهنامه علمی-فنی-اقتصادی سیمان، افزود: برگزاری همایش هایی  از این دست که با مشارکت دانشگاه، صنعت و فعالین اقتصادی و بازرگانی صورت می گیرد، زمینه توسعه ارتباطات بین دانشگاه و صنعت را بیش از پیش فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی آخرین یافته های علمی و دستاوردهای روز دنیا در زمینه صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع مادر است، اظهار داشت: در برگزاری این کنفرانس دانشگاه‌های علم و صنعت، صنعتی شریف، فردوسی مشهد و صنعتی شاهرود مشارکت دارند.

دکتر اویسی افزود: بر اساس زمان‌بندی صورت گرفته شرکت‌کنندگان تا ۳۰ مهرماه ماه سال جاری مهلت دارند اصل مقالات را ارائه کنند.

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری یادآور شد: به روال چهار دوره گذشته در حاشیه این کنفرانس علمی، نمایشگاهی از توانمندی شرکت های فعال در حوزه صنعت سیمان برپا خواهد شد.

سایت همایش:

http://cnf.hsu.ac.ir/cement2019/fa/