سومین روز برگزاری کنکور ۹۹ با رقابت ۲۷۸۲ داوطلب سبزواری داوطلب آزمایشی علوم تجربی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

از تعداد ۶۴۱۳ داوطلب سبزواری آزمون ۹۹، گروه علوم تجربی با ۲۷۸۲ داوطلب همچون سال های گذشته بیشترین تعداد داوطلبان آزمون را به خود اختصاص داده بود.

گفتنی است صبح امروز و همزمان با برگزاری سومین روز آزمون دکتر محبی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی از روند برگزاری کنکور۹۹ در دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کرد.