طرح پژوهشی بین المللی مشترک دکتر سمیه دولت آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگران دانشگاه آمستردام هلند با حمایت ۸ هزار و ۲۰۰ یورویی NWO (سازمان تحقیقات علمی هلند) انجام می شود.

دکتر دولت آبادی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این طرح گفت:این طرح پژوهشی با عنوان “Comparing genome organization and adaptive regions in Rhizopus spp. ” به بررسی مقایسه ای ژنوم گونه های قارچ ریزوپوس می پردازد.

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: مقایسه ژنوم این گونه ها، اطلاعات وسیعی در جهت درک بهتر اکولوژی،  بیماریزایی،  توانایی آنزیمی، و روند تکاملی این گونه ها در اختیار ما قرار خواهد داد و حامی مالی طرح سازمانNWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) است.

 این پژوهشگر  با اشاره به اینکه قارچ ریزوپوس جزو قدیمی ترین قارچ هایی هستند که زندگی در محیط‌های خشکی را آغاز نموده اند و حضور آنها به ۸۰۰-۱۴۰۰ میلیون سال پیش در عصر پریکامبرین بر می گردد، اظهار داشت: این قارچ ها در محیط های مختلفی مانند خاک، آب، و مواد در حال فساد دیده می شوند و باعث فساد، تغییر طعم و مزه در محصولات کشاورزی می شوند و قادر به تولید طیف وسیعی از متابولیت های ثانویه مانند اسیدهای آلی، کاروتن، آنزیم های مختلف، الکل، سوخت های زیستی، و مواد دارویی هستند، این قارچ ها همچنین قادر به ایجاد عفونت موکورمایکوزیس هستند که درصد مرگ و میر و سرعت پیشرفت آن بسته به نوع بیماری زمینه ای افراد و موضع عفونت، بین ۲۰-۱۰۰% گزارش شده است.

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: در مطالعه مروری انجام شده در ایران توسط این پژوهشگر، دیابت نوع ۲ اصلی ترین بیماریهای زمینه ای شناخته شده و گونه Rhizopus arrhizus، گونه رایج در ایجاد موکورمایکوزیس در ایران شناخته شده است.