مدیر همکاری های علمی بین المللی از امضای قرارداد تاسیس شرکت تخصصی توسط کارآفرین ایرانی مقیم خارج کشور در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد.

دکتر غلامعلی فرزی در گفتگو با روابط عمومی گفت: این شرکت به درخواست مهندس مقصودی از متخصصین و کارآفرینان ایرانی مقیم خارج از کشور که سابقه تاسیس شرکت بین المللی در کشور عربستان را دارد، در مرکز رشد دانشگاه تاسیس می شود.

وی افزود: شرکت مذکور که مورد حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری است در زمینه فناوری ساخت قطعات مورد نیاز صنعت نفت و سایر فناوری ها فعالیت خواهد نمود.

دکتر فرزی ادامه داد: قرار است این شرکت به زودی در مرکز رشد دانشگاه مستقر شود.