طی حکمی از سوی دکتر رضا آزاد معاون روابط عمومی وزارت علوم، دکتر امین کوشکی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر منطقه ۹  به عنوان «رئیس جشنواره روابط عمومی های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری منطقه ۹» منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر امین کوشکی

مدیر محترم حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر منطقه  ۹

با سلام و احترام

نظر به برگزاری جشنواره روابط عمومی های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری منطقه ۹، بدین وسیله  با عنایت به تخصص و تحارب ارزشمندتان به عنوان « رئیس جشنواره» این جشنواره منصوب می شویند. امید است با بهره گیری از توان و تخصص مدیران و کارشناسان مجرب منطقه و جلی همکاری روسای محترم دانشگاه های منطقه، زمینه برگزاری هرچه مطلوبتر و باشکوهتر این جشنواره را فراهم نمائید. از درگاه خداوند متعال توفیات روزافزون شما را خواهانم.

با آرزوی توفیق الهی

رضا آزاد

معاون روابط عمومی