دکتر فرشیدصفات، استاد دانشگاه برادفورد انگلستان و عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری که به دعوت دانشگاه حکیم سبزواری به سبزوار سفر کرده بود، نشست هم اندیشی و کارگاه هایی را در  دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار کرد.

 این برنامه ها با هماهنگی های صورت گرفته توسط دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری و در راستای ارتقای فعالیت های علمی بین المللی مراکز علمی شهرستان و استان برگزار شد.

گفتنی است دکتر فرشید صفات، در مدت سفر خود کارگاه ها و نشست های متعددی در دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر صفات در نخستین فعالیت خود روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه کارگاه آموزشی شیوه های دارورسانی هوشمند در درمان سرطان را در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار کرد که با استقبال خوب اساتید و دانشجویان دانشگاه برگزار شد.

 پس از آن ایشان روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در مشهد نشست و کارگاهی در دانشگاه فردوسی برگزار کردند، برگزاری نشست تخصصی با اساتید گروه های مواد و پلیمر و زیست شناسی  دانشگاه حکیم سبزواری و برپایی کارگاه تخصصی و  بازدید از گروه زیست شناسی این دانشگاه در روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت و  نیز برگزاری کارگاه و نشست با مسئولین و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و نشست تخصصی با کارگروه درمان سرطان این دانشگاه در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه از دیگر برنامه های دکتر صفات در مدت اقامت خود در سبزوار بود.