آزمون سراسری ۱۴۰۰ با رقابت شش هزار و ۳۴۶ داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۰ در حوزه امتحانی سبزوار (دانشگاه حکیم سبزواری)  به پایان رسید.

این آزمون در یک نوبت صبح  در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه  ۹تا ۱۲ تیرماه با رعایت تمامی دستور العمل های بهداشتی و همکاری تنگاتنگ دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

آزمون گروه آموزشی هنر با حضور۷۲۱ داوطلب صبح روز چهارشنبه ۹ تیرماه، ۷۰۳ داوطلب آزمون گروه ریاضی و ۱۵۳۸ داوطلب علوم انسانی صبح روز پنجشنبه ۱۰ تیرماه گروه علوم تجربی با حضور  ۲۴۸۹ داوطلب (بیشترین میزان  داوطلب آزمون ۱۴۰۰ ) روز جمعه ۱۱ تیرماه و آزمون داوطلبان زبان خارجه با حضور ۸۹۵ داوطلب صبح روز شنبه ۱۲ تیرماه برگزار شد.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری در آزمون سراسری ۱۴۰۰  مخزن اصلی سوالات شهرستان های جوین، جغتای، کاشمر، بردسکن و خلیل آباد بود.

کلیپ تصویری برگزاری آزمون ۱۴۰۰ در دانشگاه حکیم سبزواری