سومین همایش سیمان و افق پیش رو با محوریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری شرکت سیمان لار سبزوار با حضور محققان، پژوهشگران و صنعتگران  خارجی و ایرانی آغاز در سالن همایش های رازی- تهران به کار کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در سخنرانی افتتاحیه این مراسم با خوش آمدگویی به اساتید و صاحبان صنایع ، گفت: هدف از برگزاری این همایش هم افزایی و ارتباط هر چه بیشتر بین دانشگاه و صنایع است.
دکتر علی اصغر مولوی افزود: خوشحالیم که پس از برگزاری موفق دو دوره از همایش سیمان و افق پیش رو امروز و در سومین دوره میزبان اساتید و صنعتگرانی هستیم که در این رویداد به بررسی و تبادل نظر در رابطه با آخرین یافته ها و پژوهش ها در حوزه صنعت سیمان خواهند پرداخت.
وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر ارتباط دانشگاه حکیم سبزواری با صنایع گسترده تر شده اس ، اظهار داشت: طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه در چند سال اخیر به بیش از ۸۰ مورد رسیده است.
دکتر مولوی با تاکید بر اینکه  بحث نیازهای روز صنعت و جامعه یکی از موارد مهم مورد توجه حوزه پژوهش دانشگاه حکیم سبزواری است، عنوان داشت: در این زمینه نیز فرصت های مطالعاتی صنعتی  خارج و داخل  کشور را نیز برای پژوهشگرانمان در نظر گرفته ایم.
وی ادامه داد: فرصت های مطالعاتی ارتباط با صنعت اساتید و پژوهشگران دانشگاه در سال گذشته به بیش از  ۱۳ مورد رسیده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه ضمن تشریح ارتباطات بین المللی دانشگاه، یادآور شد: در شش ماهه نخست امسال ۵۰ عضو هیات علمی  دانشگاه حکیم سبزواری از فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی خارج و داخل کشور استفاده کرده اند که این خود آمار قابل توجهی است
دکتر مولوی عنوان کرد: در کنار بحث اعزام اساتید به فرصت های مطالعاتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار کننده همایش های علمی و صنعتی و همچنین کارگاه فراوانی در حوزه صنایع بوده است، که از جمله آن می توان به برگزاری سه دوره از همایش سیمان و افق پیش رو، همایش صنعت مر.
گفتنی است سومین همایش سمان و افق پیش رو دقایقی پیش با سخنرانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در سالن همایش های رازی، تهران کار خود را آغاز کرد.در این همایش پژوهشگرانی از کشورهای آلمان، چین، کرده و اتریش در کنار پژوهشگران و صنعتگران  کشورمان به  بررسی آخرین یافته ها و پژوهش ها در صنعت سیمان خواهند پرداخت.