بیانیه پایانی «همایش ملّی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محلّه ها و محدوده های هدف ایران با تأکید بر تجربه سبزوار»

حاضران در همایش ملی «همایش ملّی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محلّه ها و محدوده های هدف ایران با تأکید بر تجربه سبزوار» در بیانیه‌ پایانی این همایش، توافق کردند جمع آوری و پایش تجارب برتر بازآفرینی شهری پهنه شرق کشور را به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار نمایند و دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از قطب های علمی بازآفرینی شهری و نیز به عنوان مرکز تخصصی آموزش های مرتبط با بازآفرینی شهری، بویژه در زمینه های تسهیلگری اجتماعی، دوره های کاربردی اقتصاد محلّی، معماری و شهرسازی مشارکتی، مستند سازی پروژه های اجتماع محور و تخصص های مرتبط با تاب آوری و محیط زیست شهری فعال شود.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الّر حمن الّرحیم

«بیانیه پایانی همایش»

با درود و صلوات بر محمّد و آل محمّد ( ص) و سلام خاصّه به محضر هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت، آقا علی ابن موسی الرّضا (ع).

بیانیه پایانی «همایش ملّی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محلّه ها و محدوده های هدف ایران با تأکید بر تجربه سبزوار» که در روزهای هشتم و نهم اسفند ماه ۱۳۹۷ در دیار سربداران، سبزوار و در محلّ دانشگاه حکیم سبزواری و با مشارکت شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، استانداری خراسان رضوی، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، فرمانداری ویژه شهرستان سبزوار و شهرداری سبزوار به مدیریت و دبیری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید، به شرح زیر اعلام می شود:

۱- ما حاضران در این همایش، متعهد می شویم برنامه ها و اقدامات خود را منطبق بر سیاست بازآفرینی شهری و در راستای تجمیع و انتقال تحارب در زمینه ی بازآفرینی شهری در سطح ملّی هدایت نماییم.

۲- با توجّه به کیفیّت دستاوردهای این همایش، در زمینه انتقال تجارب و در راستای مدیریّت دانش سیاست بازآفرینی شهری پایدار، ما شرکت کنندگان در این همایش متعهد می شویم در اوّلین گام های اجرایی «به امر مهم، مستندسازی تجربیات و تدوین درس آموخته ها، جمع بندی و تحلیل یافته های ارزشمند میدان اجرا، به روش های مرسوم» اقدام کنیم.

۳- همگان بر این باوریم که اجرای سیاست ملّی بازآفرینی شهری در مناطق مختلف کشور، با چالش ها و فرصت های مختلفی روبه رو خواهد بود.

و نیاز امروز ما، آموختن از تجربه، چالش ها و فرصت های شناسایی شده در اجرای پروژه های بازآفرینی است. لذا، ما شرکت کنندگان متعهد می شویم، این تجارب را در قالب جلسات منظم گروه های مختلف اجرایی، با یکدیگر در سطح ملّی و منطقه ای و شهری به اشتراک گذاریم.

۴- حاضران در این همایش توافق نمودند، جمع آوری و پایش تجارب برتر بازآفرینی شهری پهنه شرق کشور را به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار نمایند.

۵- حاضران در این همایش توافق کردند، دانشگاه بایستی با جامعه محلّی بویژه محلّه های هدف بازآفرینی شهری ارتباط مداوم و پایدار داشته باشد تا بتواند طرف مشورت اهل محل، برای ارتقای کیفیّت زندگی محلات قرار گیرد.

۶- حاضران در این همایش توافق کردند که دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از قطب های علمی بازآفرینی شهری و نیز به عنوان مرکز تخصصی آموزش های مرتبط با بازآفرینی شهری، بویژه در زمینه های تسهیلگری اجتماعی، دوره های کاربردی اقتصاد محلّی، معماری و شهرسازی مشارکتی، مستند سازی پروژه های اجتماع محور و تخصص های مرتبط با تاب آوری و محیط زیست شهری و زمینه های مرتبت دیگر فعال شود.

۷- با توجّه به اینکه برخی واژگان استفاده شده در ادبیات بازآفرینی شهری، مورد اعتراض ساکنان محلّه های هدف قرار گرفته است، شرکت کنندگان در این همایش توافق دارند که دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری سایر دانشگاه های کشور، در راستای واژه گزینی و اصلاح ادبیات وزبان مناسب این حوزه اقدامات و هماهنگی های لازم را به عمل آورد.

۸- با توجه به همزمانی «بزرگداشت روز ملّی حکیم حاج ملاهادی اسرار سبزواری و این همایش» و با توجه به سخنرانی «استاد امیر عباس علی زمانی»، به منظور تقویت پایه های اندیشه ی فلسفی در باره شهر و خلاء تفکر فلسفی در این خصوص در کشور، توافق گردید که گروه فلسفه دانشگاه حکیم سبزواری و گروه فلسفه دانشگاه تهران در این زمینه هم اندیشی و همکاری نمایند.

۹- با توجه به ضرورت ارتباط تنگاتنگ نظر و عمل و ضرورت ایجاد تعامل بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی در زمینه بازآفرینی شهری که در سخنرانی آقای دکتر جمالی نژاد معاونت محترم امور عمرانی و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در مراسم اختتامیه ی همایش، توافق گردید که دانشگاه امکان حضور در جلسات ستاد بازآفرینی شهرستان و استان را داشته و طرفین همکاری های لازم را در این زمینه انجام دهند.

۱۰- براساس تجارب ارائه شده در کارگاه ها و با توجّه به حضور تسهیلگران محلّی، اهالی محلات هدف، و داوطلبان و اثربخشی حضور ایشان در بهبود وضعیت شهرهای کشور، شرکت کنندگان در این همایش توافق نمودند که شهرداری سبزوار نسبت به تهیه سند همکاری شهرداری و داوطلبان، تسهیل گران و تشکل های مردمی برای ارتقای کیفیّت زندگی در محلات هدف اقدام نماید.

۱۱- با توجه به کاهش تاب آوری شهری در شهرهای کشور و مسائل مبتلابه تغییرات اقلیمی، حاضران در نشست متعهد می شوند که نسبت به ارائه برنامه ویژه ارتقای تاب آوری شهری اقدام نمایند. هم چنین، دانشگاه حکیم سبزواری متعهد می شود که با توجّه به کاهش تاب آوری شهری در زمینه آب های زیرزمینی در شهر سبزوار، در همکاری با اداره کلّ راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، نسبت به ارائه برنامه ی مدیریّت احیای قنات های شهر سبزوار، اقدام نماید.

۱۲- با توجه به مفاد این بیانیه، دبیرخانه همایش متعهد می شود نسبت به ارائه برنامه اجرایی و عملیاتی بیانیه تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۸ اقدام و نتیجه را در ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان سبزوار هماهنگ و به تصویب رسانند.

🔹در نهایت همایش پس از قرائت این بیانیه و ذکر صلوات به کار خود خاتمه داد.